Bouw je eigen website

Bouw je eigen website met Kompozer

Een pagina maken

Als eerste openen we Kompozer en slaan de pagina op
opslaan

Dan verschijnt het volgende venster

opslaanpaginatitel

Hier vullen we in index en vervolgens kiezen we voor opslaan in de map (mijn)documenten webstie(jenaam)


opslaanpaginatitel

De map (mijn)documenten komt er nu zo uit te zien

mijndocindex

Als je nu in het menu op bekijken klikt zie je de website.

bekijken

Hij nu nog erg leeg maar in het volgende hoofdstuk gaan we er wat moois van maken.

schelpenkompozerlogo

Ontwerp je eigen website met Kompozer