Bouw je eigen website

Voorwoord

Dit cursusboek is in eerste instantie bedoeld voor docenten, die aan senioren willen leren, hoe je een website maakt binnen een leercentrum.
Bij het schrijven van dit cursusboek is echter ook rekening gehouden met mensen die
geen docent zijn en mensen die niet in de gelegenheid zijn om een cursus te volgen en
het dus zonder hulp moeten doen. Ook dan kun je zelfstandig met dit boek leren een
website te maken, ook al heeft leren in groepsverband (gezellig onder elkaar met
ondersteuning) de voorkeur.

Je kunt zelf leren HTML te schrijven, maar dat is niet iets dat je even op een
zondagmiddag kunt leren, daar is het te complex voor. Wil je je er verder in verdiepen. Het startpunt voor html: http://www.handleidinghtml.nl/

Het programma dat we in deze cursus gebruiken is de web-editor KompoZer en dat is
‘open source’. Open source programma’s zijn programma’s die gemaakt worden door
professionele programmeurs op vrijwillige basis.
Zij stellen die programma’s gratis ter beschikking (zoals bijvoorbeeld het
besturingssysteem Linux), vanuit de filosofie dat het internet en de programma’s die je
voor je computer en internet nodig hebt, voor iedereen toegankelijk moeten zijn, waar ook ter wereld.
Daaruit volgde voor deze cursus automatisch de gedachte om de programma’s, die je
nodig hebt om een website te bouwen, allemaal open source te laten zijn.
Dat wil zeggen: gratis te gebruiken en te verspreiden en desnoods te verbeteren of aan te passen, voor iedereen, waar ook ter wereld.
De software is ruim voor handen en van goede kwaliteit, de programma’s doen wat ze
beloven te doen.

Om uitsluitend die reden is hier voor KompoZer gekozen.
Het programma wordt nog steeds ontwikkeld, alleen gebeurt dat in een heel langzaam
tempo. Het kent lang zoveel mogelijkheden niet als een commercieel programma maar is
toch geschikt genoeg om een uitgebreide basis website mee te maken, zonder al te veel
toeters en bellen.
Het doet wat het moet doen: webpagina’s maken met correct HTML gebruik, zodat je zelf
geen HTML hoeft te leren. In tegenstelling tot veel andere web-editors is de HTML-code
die het programma schrijft foutloos.
KompoZer ondersteunt bijvoorbeeld niet het gebruik van frames (een frame is een soort
raamwerk waarin twee, drie of wel vier pagina’s geplaatst kunnen worden en die, wanneer je ze in de browser zou bekijken, tegelijkertijd geladen worden. Je ziet één pagina, maar het zijn er dus meer). Een goed voorbeeld van een frames pagina is de website van SeniorWeb West Betuwe. Je ziet links het menu (een pagina) en rechts zie je het hoofdscherm (ook een aparte pagina). De beide pagina’s zijn gescheiden door een
schuifbalk: http://www.swwb.nl
Het werken met frames in een website is populair: het is vaak prettig navigeren, maar
voor blinden en slechtzienden die van spraakgestuurde software gebruik moeten maken is het waardeloos omdat niemand het programma vertelt welke pagina als eerste moet
worden voorgelezen. Daarnaast maken alle web-editors veel foute HTML code in frame
pagina’s. Om die reden hebben de KompoZer ontwikkelaars er van afgezien om het maken
van websites opgebouwd uit frames te ondersteunen.
Daarnaast kent KompoZer geen invoegtoepassingen om bijvoorbeeld een flash filmpje in
te voegen. Een Flash website is een dynamische website die geheel is opgebouwd uit
zogenaamde flash (film) bestanden. Als je in een later stadium een website wilt maken
met allerlei flash bestanden, lichtkranten, zul je er een andere editor bij nodig hebben. Dat KompoZer dit allemaal niet ondersteunt, heeft allemaal te maken met correct HTML
gebruik.
Bovendien: wat heeft een blinde / slechtziende aan een schitterend heen en weer
bewegende flitsende tekstbalk of aan een filmpje?
KompoZer is uitgesproken sober, maar het voldoet voor iedereen, jong en oud.

Dit lesboek had ook kunnen heten: websites bouwen voor jong en oud.
Leren is tenslotte niet iets dat alleen senioren aangaat. In dit boek leer je stap voor stap
een website bouwen, tot en met het publiceren van je website op het internet.
Als je redelijk goed bekend bent met de computer, het internet en het gebruik van een
tekstverwerker en alle handelingen die daar bij horen gemakkelijk kunt uitvoeren, zul je
het bouwen van een website zonder al te veel problemen snel onder de knie krijgen.
Deze cursus is geschreven tijdens het gebruik van Windows XP. Ondertussen zijn er
nieuwere besturingssystemen verschenen, wat betekent dat werkbalken er anders zijn
gaan uitzien en soms ook van plaats zijn verwisseld en andere namen hebben gekregen.
Ik ga er vanuit dat dit geen belemmering zal zijn.

Dit cursusboek wordt door twee groepen mensen gebruikt. Een groep mensen die de
cursus van het internet hebben gehaald en de cursus zelfstandig doen en een groep
mensen die een cursus volgen in een lokaal met een docent voor de klas.
Dat heeft voor verwarring gezorgd.
De cursus is nu zo opgezet dat de uitleg voor beide groepen duidelijk zou moeten zijn en
dat het niet zou mogen uitmaken tot welke groep je behoort. In deze uitgave heb ik
zoveel mogelijk geprobeerd verwarring hierover te voorkomen.
Kom je toch onduidelijkheden tegen, snap je bepaalde dingen niet of kom je een fout
tegen, schroom niet mij dit te laten weten. Een handleiding / cursus boek schrijven is en
blijft tenslotte mensenwerk:

mail

Je kunt als dat je voorkeur heeft, ook een dubbelzijdig in kleur geprinte (ringband) versie
bestellen. De kosten hiervoor bedragen 15,00 euro, inclusief verzendkosten.
Aanvragen via e-mail.

schelpen

Ontwerp je eigen website met
Kompozer